VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH STUDIÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY navázala partnerství s firmou Eldes, UAB z Litvy


VOŠIS a SŠEMI navázala partnerství s firmou Eldes, UAB se sídlem ve Vilniusu v Litvě v rámci naplňování dílčího cíle A1.2 Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

Student Jan Olexa, obor vzdělání Informační technologie, vzdělávací program Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie, byl v souladu s výše uvedeným dílčím cílem KAP zařazen na pozici Quality assurance, Technical support trainee.

V rámci této stáže se účastnil práce v oddělení pro technickou podporu a v oddělení pro marketing a ve vývojovém oddělení. Součástí jeho praxe byla například pomoc s náhledem do českého trhu nebo i testování kompatibility našich zařízení s nově vydaným firmwarem.

Díky stáži ve firmě Eldes, UAB se seznámil s detailními postupy práce s jednotlivými produkty, jejich vlastnostmi a využitím, naučil se efektivně testovat výrobky a získal přehled o struktuře oboru v prostředí místního i evropského trhu. V neposlední řadě díky navázané spolupráci prohloubil tento student své znalosti cizího odborného jazyka.

Tato aktivita byla realizována v období od 26. 2. 2018 do 20. 6. 2018. 

fotodokumentace: