Spolupráce školy se zaměstnavateli na Dni firem


Dne 26. 4. 2018 se na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické Františka Křižíka konala akce, jejímž účelem bylo podnítit ve studentech podnikavost a iniciativu k nastartování své profesní kariéry nebo je alespoň seznámit s aktuálními trendy v oblastech, v nichž se na své škole vzdělávají. Akce byla realizována v rámci naplňování dílčího cíle KAP A1.3. jehož účelem je prohlubovat spolupráci škol a zaměstnavatelů pro lepší synchronizaci vzdělávání s aktuálními potřebami trhu práce. 
Akce byla určena primárně pro žáky 3. ročníků oboru Elektrotechnika a Informační technologie a studenty 2. ročníku VOŠ. Společně s technologickými novinkami, seznámením se strukturou organizace podniku a možnostmi dalšího vzdělávání, získali žáci a studenti od zaměstnavatelů také potencionální nabídky stipendií, praxe a informace o možnostech pracovního uplatnění po ukončení studia. 
Po úvodním slovu ředitele školy, Ing. Miloše Kodada, prezentovali své společnosti zástupci těchto firem: Správa železniční dopravní cesty, Sécheron, Noen, Omexom a Airwaynet. Celý přednáškový cyklus pak uzavřela společnost Kuka Robotics.

Fotodokumentace: