Portál podpory podnikavosti na SŠ a VOŠ


Cílem projektu je vzbudit podnikavost a motivovat studenty středních škol k podnikání a zvýšit tak dynamiku podnikatelského prostředí v Hlavním městě Praze. Realizací projektu se zvýší motivace studentů a jejich počet zvažujících zahájení podnikání a uplatnění svých nápadů v praxi.

K podpoře naplnění cíle projektu webový portál podpory podnikavosti na SŠ a VOŠ umožní snazší a přehlednější přístup k informacím o podpoře podnikání na pražských středních školách a vyšších odborných školách ze strany Hlavního města Prahy.

Do Krajského akčního plánu vzdělávání byl zařazen dílčí cíl, který má za účel zajistit vzájemnou propagaci projektu KAP a Portálu podpory podnikavosti na SŠ a VOŠ. Portál podnikavosti doposud není spuštěn, jakmile však dojde k jeho plnému zpřístupnění veřejnosti, bude na něj uveřejněn křížový odkaz na webu www.KAP-PRAHA.cz.

Potřeba portálu podpory podnikání na SŠ a VOŠ vychází z projektu Kontaktního centra podpory podnikání a inovací (KC), které přispívá k naplnění záměrů z Regionální inovační strategie Hlavního města Prahy. Jednou z funkcí KC je mimo jiné spolupořádání seminářů, přednášek a různých workshopů pro studenty SŠ a VOŠ, s cílem je seznámit se základními podnikatelskými dovednostmi, motivovat je k vlastnímu podnikání, případně je podpořit v jeho začátcích. To si vyžaduje vytvoření „prostoru“, kde bude sjednocena nabídka akcí pořádaných partnerskými organizacemi, s možností se elektronicky na tyto akce přihlásit, případně svou přihlášku dále spravovat nezávisle na pracovnících KC. Cílem je učinit nabídku transparentní a zamezit tím zneužívání SŠ a VOŠ pro marketingové účely.

Portál podpory podnikavosti na SŠ a VOŠ bude plnit především tyto funkce:

 • přehled akcí konaných partnery KC vč. data konání, tématu akce, informací o kapacitě akce, obsazenosti a volné kapacitě, dále délce akce, představení lektora a jeho kontaktní údaje
 • přehled možností studentských praxí v rámci Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) a partnerských organizací
 • podrobnější popis konaných akcí
 • individuální přihlašovací formulář pro jednotlivce
 • skupinový přihlašovací formulář pro třídu, školu apod.
 • správa přihlášky na akci
 • informace pro KC z důvodu plánování akce
 • nabídka akcí pro SŠ konaných buď přímo na SŠ nebo v KC, popřípadě v prostorách partnerských organizací 

Navrhované typy akcí:

 • seznámení se základními podnikatelskými dovednostmi
 • setkávání s úspěšnými podnikateli
 • motivace studentek SŠ k podnikání
 • spolupráce s VŠ
 • získání informací a zkušeností k vedení fiktivních/studentských firem na SŠ od externího specialisty
 • motivace studentů ke vstupu do odvětví ICT
 • získání praktických znalostí, např. podnikání, programování

Cílovými skupinami jsou:

 • jednotliví studenti SŠ
 • učitelé SŠ
 • celé instituce SŠ

Tyto informace byly uveřejněny v souladu s naplňováním dílčího cíle KAP A1.3 „V rámci realizace projektu na podporu podnikání a inovací „Portál podpory podnikavosti na SŠ a VOŠ“ zajistit vzájemnou propagaci projektových aktivit v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.“