Odborná stáž žáků Akademie řemesel ve Švýcarsku


 

V rámci programu švýcarsko-české spolupráce, kterého se Akademie řemesel zúčastnila, byla navázána spolupráce s odbornou školou Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs. V letošním školním roce pokračovala tato dlouhodobá spolupráce programem výměnných mobilit žáků v oboru Elektrikář-silnoproud, která měla celou řadu přínosů - naši žáci měli jedinečnou příležitost navázat mezinárodní kontakty, poznat švýcarské odborné školství a prokázat své znalosti ve švýcarských firmách. Navíc se seznámili se svými vrstevníky v zahraničí a s jejich stylem rodinného života, poznali národní zvyky a rozšířili si své jazykové kompetence. Žáci zjistili, že technické profese dnes mladým lidem nabízejí širokou perspektivu uplatnění i v zahraničí. Někteří z nich dostali dokonce pracovní nabídku přímo od švýcarské firmy, kde stáž probíhala.

Po říjnové návštěvě švýcarských studentů u nás v termínu 6. -17. listopadu 2017 se vydalo pět našich žáků spolu se dvěma učiteli na pracovní stáž do Švýcarska. Jednalo se o čtyři studenty třetího ročníku čtyřletého maturitního oboru MIEZ a jednoho studenta třetího ročníku učebního oboru Elektrikář- silnoproud.

V pondělí 6. 11. 2017 přistála celá výprava na letišti v Zürichu, odkud se všichni vydali vlakem do města Buchs, kde je uvítal zástupce školy Berufs- und Weiterbildungszentrum. Žáci byli seznámeni s harmonogrmem stáže a prohlédli si prostory školy i odborných dílen. Poté byli ubytování v rodinách švýcarských studentů.

V následujících dnech čekal žáky zajímavý program. Prohlédli si vodní elektrárnu ve Vaduru, elektrickou stanici v Buchsu, účastnili se praktického vyučování ve škole a také navštívili prostory dílen v St. Gallen. Od čtvrtka 9.11 2017 žáci pracovali ve švýcarských firmách. Každý žák z naší školy pracoval ve firmě, ve které vykonával praxi žák ze Švýcarska, u něhož náš žák bydlel. Odborný program byl doplněn i o výlet na nejvyšší horu německého kantonu Säntis, kde bohužel nepřálo počasí - žáci si nevychutnali krásný výhled, za to na vlastní kůži okusili, jak vypadá švýcarská zima.

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 proběhlo zhodnocení celé odborné stáže a rozloučení s našimi švýcarskými přáteli při výborné atmosféře a chutné večeři. Dne 17. 11. 2017 byla celá stáž ukončena odletem našich žáků zpět do Prahy.

Fotogalerie: 

Tato aktivita je realizována v souladu s naplňováním dílčího cíle  A1.2 v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289.

 

 

Autor příspěvku: PaedDr. Ivana Nechvátalová

Odkaz na původní článek na webu Akademie řemesel: https://www.zelenypruh.cz/odborna-staz-nasich-zaku-ve-svycarsku